Feide

For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester:

Logg inn med Feide

Logg inn Kosmos lærernettsted

Kosmos lærernettsted inneholder gratis ressurser til Kosmos SF, Kosmos YF og Kosmos Påbygging.

 

  • Bruker skolen FEIDE, velg «Logg inn med FEIDE».
  • Dersom skolen ikke benytter FEIDE, logg deg inn via «Logg inn på cdu.no» med eget brukernavn og passord.
  • Ny lisens bestilles fra «Bestill lisens» knappen.